2130380540 ΤΥΡΤΑΙΟΥ 1, Παλαιό Φάληρο panagiotisfakiolas@gmail.com

ΤΥΡΤΑΙΟΥ 1, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα Τ.Κ.: 17564

Τηλέφωνο: 2130380540

Φαξ: 2130380540

E-mail: panagiotisfakiolas@gmail.com

Υπεύθυνος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΚΙΩΛΑΣ

Κατηγορία: ΕΠΙΠΛΑ

Επισκεψιμότητα: 33244